Проект Еразмус + во кој учествуваат шест училишта во Шпанија, Турција, Полска, Романија и Македонија

Zef Lush Marku